Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in potrošnikom/kupcem.

Svetujemo vam, da pred oddajo spletnega naročila pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Podjetje Medilip d.o.o. si kadarkoli pridržuje pravice do spremembe pogojev na spletni strani https://activeluxe-cosmetics.com/.

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine https://activeluxe-cosmetics.com/ spreminja in ažurira hitro in pogosto. Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov na spletni trgovini https://activeluxe-cosmetics.com/ ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter zaradi varovanja zdravja in higienskih vzrokov, izdelki, naročeni preko spletne trgovine  https://activeluxe-cosmetics.com/ niso primerni za vračilo, če jim je bil odstranjen pečat ali pa so že bili uporabljeni. 

Potrošnik/kupec mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena izdelku. 

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorijo, za kar jim bomo v spletni trgovini https://activeluxe-cosmetics.com/ iskreno hvaležni.

Z oddajo naročila v spletni trgovini https://activeluxe-cosmetics.com/ se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Naš delovni čas je od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro. Naročila oddana do 12 ure bodo praviloma obdelana še isti dan, kasnejša pa naslednji delovni dan.

Varnost nakupa

Spletna stran https://activeluxe-cosmetics.com/ je spletna trgovina, s katero upravlja podjetje Medilip d.o.o., Prvomajska ulica 18a, 3000 Celje, DDV ID št: SI66654572, Matična številka: 2158795000, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju prodajalec). Za informacije v zvezi z vašim naročilom in dostavo nas lahko pokličete na našo telefonsko številko: 0(3) 548 12 34 ali pošljete e-pošto na naslov: info@derma-luxecosmetics.com. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila.

Prodajna pogodba med ponudnikom in potrošnikom je sklenjena v trenutku, ko je potrošnik obveščen o dostavi paketa, kar hkrati pomeni, da je bilo naročilo obdelano in potrjeno. 

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

Izstavljen račun vsebuje naslednje podatke:

 • Vrsta blaga oz. storitev
 • Količina
 • Cena brez ddv
 • ddv
 • Cena z ddv
 • Popust (če je obračunan)
 • Skupaj s popustom
 • Skupaj za plačilo
 • Dostava (DPD ali Pošta Slovenije)  – 3,90 eur ( cena z DDV))

Možnosti dostave blaga:

DPD hitra pošta 

 • paketi z odkupnino (možnost plačila po povzetju); 
 • brez odkupnine (možnost plačila s plačilno kartico, po predračuni in preko PayPal)

Pošta Slovenije 

 • Paketi brez odkupnine (možnost plačila po povzetju);

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter zaradi varovanja zdravja in higienskih vzrokov, izdelki, naročeni preko spletne trgovine https://activeluxe-cosmetics.com/  niso primerni za vračilo, če jim je bil odstranjen pečat ali pa so že bili uporabljeni. 

Prodajna pogodba oz. naročilo za nakup je shranjeno pri prodajalcu in ga lahko potrošnik po pisnem zahtevku dobi kadarkoli v roku 5 let od opravljenega naročila. Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec smatra podano naročilo za nakup kot nično.

Reklamacija

 Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova stvarne napake v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, pa prodajalec ne odgovarja več), ter po lastni izbiri zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovem zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor. 

Pri uveljavljanju stvarne napake, mora potrošnik izpolniti priložen obrazec ter poslati izdelek, za katerega je bila ugotovljena stvarna napaka skupaj z zunanjo embalažo in kopijo računa na naslov, ki je naveden na priloženem obrazcu za uveljavljanje stvarne napake.

Opozarjamo, da se potrošnik z naročilom v naši spletni trgovini strinja s pogoji poslovanja, kar med drugim tudi pomeni, da se bo ob prejemu naročenih izdelkov seznanil z natančnimi navodili pravilne uporabe izdelka in možnimi stranskimi učinki. Iz tega naslova, se stranski učinki ne priznavajo kot stvarne napake.

 Slike blaga v naši spletni trgovini so informativnega značaja in nas ne zavezujejo glede lastnosti blaga (embalaža blaga je na primer lahko drugačna zaradi sprememb embalaže proizvajalca). 

Stvarna napaka

Zakon o varstvu potrošnikov  (ZVPot) določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna (37. člen ZVPot):

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

–       odpravi napako na blagu ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

–       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

–       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

38. člen

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

–       odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

–       ponovno opravi storitev ali

–       vrne plačani znesek.

39. člen

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

 Obrazec za uveljavljanje stvarne napake izdelka je tukaj.

Pravica do odstopa od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter zaradi varovanja zdravja in higienskih vzrokov, izdelki, naročeni preko spletne trgovine https://activeluxe-cosmetics.com/  niso primerni za vračilo, če jim je bil odstranjen pečat ali pa so že bili uporabljeni. 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona (»Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek). V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. 

Če je potrošnik blago že prejel in odstopa od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.člena (»Pogodba sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.«; Prodajna pogodba med ponudnikom in potrošnikom je sklenjena v trenutku, ko je potrošnik obveščen o dostavi paketa, kar hkrati pomeni, da je bilo naročilo potrjeno in obdelano.) tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena. Po določbi b 43.d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere  jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta

Če se potrošnik odloči za odstopi od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, in jih tudi vrne v nespremenjeni obliki in nerabljene, se mu odobri dobropis v višini kupnine paketa.

V primeru stvarne napake enega od artiklov, ki tvorijo komplet, lahko potrošnik le tega pošlje nazaj in v zamenjavo dobi nov, enak artikel, ne more pa zahtevati vračila kupnine. 

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo! Kar pomeni, da je strošek vračila na strani potrošnika/kupca, če odstopi od pogodbe, ko je naročilo že prejel. 

 Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

 • pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo,
 • pri pogodbah  o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

 Obrazec za odstop od pogodbe je tukaj. 

Stroški pošiljanja blaga zaradi odstopa od pogodbe so na strani potrošnika.

Komunikacija in ocene

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska in SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Ponudnik lahko za namene oglaševanja brez predhodnega obvestila uporabi ocene izdelkov in storitev, ki jih uporabniki objavijo na strani www.derma-luxecosmetics.com.

Sms oglaševanje

Upravljavec za pošiljanje elektronskih sporočil posameznikom (SMS, sporočila v aplikacijah za hipno sporočanje, e-poštna sporočila) uporablja storitev Cartfox. Politika zasebnosti Cartfox in podatki o ponudniku Cartfox so dostopni tukaj. Upravljavec osebne podatke upravlja skupaj s ponudnikom Cartfox.

Osebni podatki posameznikov, ki se obdelujejo v okviru storitve Cartfox, so:

 • e-poštni naslov;
 • telefonska številka;
 • podatki o spletni strani ali aplikaciji, preko katere je bil posredovan e-poštni naslov in/ali telefonska številka;
 • podatki o pošiljanju sporočil:
  • tip sporočila (SMS, sporočilo v aplikaciji za hipno sporočanje (vrsta aplikacije), e-poštno sporočilo);
  • datum pošiljanja;
  • čas pošiljanja;
  • vsebina pošiljanja (npr. zapuščena nakupovalna košarica, obvestilo o popustu ipd.);
 • podatki o nedostavljivosti sporočila (datum in čas prejema obvestila o nedostavljivosti;
 • podatki o izvedenem dejanju (npr. nakup artikla v zapuščeni nakupovalni košarici, nakup artikla s popustom ipd.).

Osebni podatki (e-poštni naslov, telefonska številka) se skupnemu upravljavcu, ponudniku storitve Cartfox, posredujejo samodejno, ko jih posameznik vpiše na spletnem mestu ali v aplikaciji upravljavca. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi storitve Cartfox je:

 • osebna privolitev posameznika (pri prejemnikih, ki so jo podali privolitev za prejemanje sporočil);
 • zakoniti interes upravljavca (pri prejemnikih sporočil, ki upravljavcu niso podali privolitve za prejemanje sporočil).

Vsako prejeto sporočilo vsebuje navodila za enostavno odjavo od prejemanja. Z odjavo se prejemnik odjavi le od prejemanja sporočil v storitvi Cartfox. Če želite popolno odjavo od vseh sporočil, ki jih pošilja upravljavec, nam lahko pišete na gdpr@upravljavec.si

Namen obdelave osebnih podatkov v okviru storitve Cartfox je spodbujanje prejemnikov k nakupu artiklov ali storitev na spletnem mestu ali v aplikaciji upravljavca oziroma preverjanje njihove volje za sklenitev pogodbe (npr. pri obveščanju o zapuščeni nakupovalni košarici).

Osebni podatki v okviru storitve Cartfox se ne posredujejo tretjim osebam (razen skupnemu upravljavcu, ponudniku storitve Cartfox) in tudi upravljavec do njih nima dostopa. Upravljavec lahko v okviru Cartfox dostopa le do poročil, ki vsebujejo agregirane in s tem anonimizirane podatke (npr. število poslanih sporočil, število nakup preko poslanih sporočil ipd.).

Osebni podatki, ki se obdelujejo v okviru storitve Cartfox, se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, torej se ne iznašajo ali posredujejo izven ozemlja držav članic EU.

Informacije o obdobju hrambe osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru Cartfox, o varstvu teh osebnih podatkov in o pravicah, ki jih imajo posamezniki v zvezi s temi osebnimi podatki so dostopni v Politiki zasebnosti in ravnanja z osebnimi podatki CARTFOX. Za več informacij se lahko obrnete na gdpr@dfvu.org ali na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, dpo@jkgroup.si, + 386 (0)590 91 794.

Pritožbe in spori

Medilip d.o.o. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru kakršnihkoli težav se kupec lahko obrne na ponudnika storitve preko telefonske številke 00386 (0)3 548 1234 ali preko elektronske pošte na info@derma-luxecosmetics.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Ponudnik se zaveda, da je reševanje potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Ponudnik si prizadeva za reševanje sporov izvensodno oziroma da se spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega. Povezava do IRPS je tukaj.